Avís Legal

l’Associació Colla Gegantera Casc Antic Barcelona té la voluntat, mitjançant aquesta pàgina web, d’informar als usuaris de la història i l’actualitat de l’associació, i les seves seccions, colles de cultura popular i comissions de treball. Tots els continguts que apareixen a la pàgina web www.gegantscascantic.cat i els drets de propietat intel·lectual i industrial que se’n deriven són de titularitat de l’Associació Colla Gegantera Casc Antic Barcelona, amb domicili a la Plaça de les Beates, 2 – 08003 Barcelona, Espanya, que es reserva el dret de, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, de modificar o eliminar el contingut, estructura, disseny, serveis i condicions d’accés i/o ús d’aquest lloc, sempre que ho estimi oportú. La pàgina web www.gegantscascantic.cat és d’accés gratuït. Tota persona que hi accedeixi serà considerada usuària i s’entén que en el moment de fer-ho accepta i respecta les condicions exposades en aquest avís legal i la llei de protecció de dades. Tanmateix l’Associació Colla Gegantera Casc Antic Barcelona es reserva el dret de, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, denegar l’accés a aquest lloc d’aquells usuaris que incompleixin qualssevol d’aquestes condicions generals o de les particulars que els siguin d’aplicació l’Associació Colla Gegantera Casc Antic Barcelona autoritza a qualsevol entitat sense ànim de lucre a reproduir, sense modificacions de cap mena, textos d’aquesta pàgina web, citant sempre l’origen i l’autoria, sempre que no donin lloc a usos equívocs, explotacions comercials, o finalitats que no vagin relacionades amb la promoció dels valors de l’associacionisme, el voluntariat, el civisme i la solidaritat. La reproducció reiterada de continguts de la pàgina web www.gegantscascantic.cat ha de ser prèviament regulada amb un acord de col·laboració entre les parts. La major part de les imatges de www.gegantscascantic.cat són propietat de l’arxiu de l’Associació Colla Gegantera Casc Antic Barcelona. Queda totalment prohibida la seva reproducció sense el consentiment previ, mitjançant un escrit, de l’Associació Colla Gegantera Casc Antic Barcelona.